Single Malt Whisky Club CR - Členství

Single Malt Whisky Club CR sdružuje milovníky skotské whisky, zájemce o informace o skotské whisky, její historii a současnosti a umožňuje jim vzájemně se setkávat, získávat informace, účastnit se na ochutnávkách či jiných akcích spojených se skotskou whisky a nákup whisky za zvýhodněnou cenu u partnerských prodejců.

Své poslání plní Single Malt Whisky Club CR zejména tím, že:

  • zprostředkovává šíření vzájemných informací o skotské whisky mezi svými členy i nečleny;
  • podporuje a pořádá kulturní a společenské akce, jejichž cílem je propagovat skotskou whisky;
  • zajišťuje přednášky a ochutnávky pro členy Single Malt Whisky Clubu CR a jeho příznivce;
  • umožňuje svým členům nákup whisky za zvýhodněné ceny;
  • informuje své členy prostřednictvím vlastních internetových stránek;


Při plnění svého poslání vyhledává Single Malt Whisky Clubu CR spolupráci s organizacemi, jejichž činnost je blízká poslání Single Malt Whisky Clubu CR.
 

Single Malt Whisky Club CR je občanské sdružení podle zák. č. 83/90 Sb. registrované Ministerstvem vnitra České republiky.

A jaké výhody má členství v Single Malt Whisky Clubu CR? Zejména následující (pouze výběr):

  • sleva na všechny ochutnávky, které pořádá Single Malt Whisky Club CR ( u každé ochutnávky je uvedena členská sleva, která činí cca 10-20%);
  • 10% sleva na nákup whisky u partnerských prodejců;
  • slevy na akce pořádané partnerskými společnostmi (uvedeno samostatně).

Členem Klubu přátel Skotska se může stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s posláním Single Malt Whisky Clubu CR. Členství je dobrovolné a lze o něj zažádat písemnou formou.

Členství je vždy na jeden kalendářní rok, tj. od 1. ledna do 31. prosince., případně na půl roku, tj. od 1. července do 31. prosince.

Roční členský příspěvek činí 1.000,- Kč (půlroční členský příspěvek činí 500,- Kč) a zahrnuje jeden kus degustační sklenky z mimořádné a limitované edice sklárny Glencairn ve Skotsku určené pro členy Single Malt Whisky Clubu CR plus veškeré výše uvedené členské výhody. Jeho uhrazením se členství stává platným.
 

Každý člen obdrží členskou kartu s klubovým číslem, která jej opravňuje k využívání veškerých výhod členství v Single Malt Whisky Clubu CR.

Přihlášky přes kontaktní formulář na těchto stránkách.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode